تماس با ما


آدرس: ایران، مازندران، محمودآباد، شهرک صنعتی تشبندان، خیابان یاس اولین فرعی سمت چپ
شماره تماس: ۴۳۱۴۳۲۹۰ ۱۱ ۹۸+
پست الکترونیک: info@bokhargostar.com