نمایشگاه ها

نمایشگاه بیمارستان سازی و تاسیسات بیمارستانی

سومین دوره نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی و تاسیسات …

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
چهارمین نمایشگاه تخصصی ساختمان، تاسیسات و سرمایش و گرمایش خراسان شمالی

نمایشگاه صنعت ساختمان استان خراسان شمالی با حضور تعداد …

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۲
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کشور تاجیکستان

شرکت بخار گستر طبرستان (متال دیگ) آخرین محصولات و …

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۵
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، صنایع سرمایشی و گرمایشی خراسان رضوی

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (معماری و عمران) …

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۴
نمایشگاه صنعت ساختمان و تاسیسات خراسان رضوی

در این نمایشگاه شرکت بخارگستر طبرستان (متال دیگ) با …

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
دهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، سیستم های سرمایشی و گرمایشی استان خراسان جنوبی

شرکت بخار گستر طبرستان (متال دیگ) آخرین محصولات و …

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۵
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، صنایع سرمایشی و گرمایشی خراسان رضوی

نمایشگاه صنعت ساختمان استان خراسان رضوی با حضور تعداد …

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۰۱
نمایشگاه صنعت ساختمان، تاسیسات، سرمایش و گرمایش مازندران

در این نمایشگاه شرکت بخارگستر طبرستان (متال دیگ) با …

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۱۵