دیگ بخار در صنعت قند

استخراج مواد قندی و محصولات دیگر از چغندر قند نیاز به مقدار زیادی انرژی حرارتی دارد و چون چغندر حاوی ۷۰ % آب بوده که اکثر آن را می بایست در خلال سلسله عملیات قند سازی از آن جدا نمود . در صنایع قند و بخار به عنوان عاملی جهت جذب حرارت و سوخت در حال احتراق در دیگ بخار و انتقال آن به محل مصرف به شمار آمده ، یا اینکه جایی که آب در اثر تبخیر از مواد جدا میگردد .

در مقایسه بخار برای این منظور بیشتر مناسب بوده زیرا که :

۱-  سیستم های بخار و آب کندانسه دیگ بخار به سادگی قابل انطباق با سیستم هاب بخار و آب کندانسه اپراتور می باشد .

۲- قدرت لازم برای ماشین آلات کارخانه را با هزینه کمتر از طریق عبور بخار از توربین می توان بدست آورد و بخار خروجی از آن را سپس به اپراتورها منتقل نمود .

۳- دیگهای بخار مدرن این شرکت و تجهزات مربوطه از راندمان بالایی برخوردار می باشد .

۴- بخار مصرفی را می توان با صرفه اقتصادی قابل توجهی از لوله ها انتقال داده و به سادگی کنترل نمود .