دیگ بخار ایستاده

» دیگ های بخار ساخت شرکت بخار گستر طبرستان بر اساس استاندارد SB 2790 ساخته می شود.
» ورق های مصرفی در قسمت های تحت فشار از نوع آلیاژی ۱۷nm4 می باشد.
» عایق کاری کامل بدنه دیگ بوسیله پشم سنگ و روکش دیگ از نوع استیل می باشد.
» کلیه فرآیندهای جوشکاری تحت آزمایش تست های غیر مخرب (TDN) و در پایان تست هیدرواستاتیک ۵/۱ برابر فشار طراحی قرار می گیرند.

تجهیزات نصب شده برروی دیگ عبارتند از:
۱- لِوِل کنترل
۲- آب نما (سایت گلاس)
۳- پرشر سوئیچ
۴- مانومتر
۵- سوپاپ اطمینان
۶- شیر اصلی بخار
۷- شیر تخلیه
۸- دیسکو والو
۹- پمپ
۱۰- مشعل
۱۱- تابلو برق کامل تمام اتوماتیک