رزومه بخارگستر

تعدادی از پروژهای انجام شده

پروژه های بهداشتی و درمانی :
• بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی سیستان و بلوچستان-سراوان…………………………..( Steam Boiler )
• بیمارستان علی اصغر شاندیز- مشهد ……………………………………. ( Hot Water Boiler )
• بیمارستان فوق تخصصی اکبر– مشهد…………………..( Hot Water Boiler & Softener)
• بیمارستان شهدای فاروج…………………………………………………. ( Warm Water Boiler )
• بیمارستان بنت الهدی بجنورد………………………………………………. ( Hot Water Boiler )
• بیمارستان بیرجند – نهبندان……………………………………………….. ( Hot Water Boiler )
• زایشگاه بنت الهدی بجنورد………………………………………………….. ( Hot Water Boiler )
• پلی کیلینیک ویژه خراسان شمالی – شیروان…………………………………( Warm Water Boiler )
• پلی کیلینیک( امام علی ) خراسان شمالی – بجنورد………………………( Warm Water Boiler )
• شبکه بهداشت و درمان فاروج- خراسان شمالی ………………………… ( Hot Water Boiler )
• شبکه بهداشت و درمان آشخانه – خراسان شمالی…………………..( Warm Water Boiler )
• شبکه بهداشت و درمان اسفراین – خراسان شمالی…………………..( Warm Water Boiler )
• بیمارستان تخصصی آبدانان ایلام …………………………….. ( Hot Water Boiler Steam &)
• ستاد مرکزی علوم پزشکی استان ایلام …………………………………….. ( Hot Water Boiler )
• بیمارستان آیت ا… طالقانی ایلام ……………………………………………. ( Hot Water Boiler )
• بیمارستان گنج آب ایلام ………………………………………….. ( Hot Water Boiler Steam &)

ارگانهای دولتی :

• هواپیمایی ایران ………………………………………………………………… ( Hot Water Boiler )
• راه‌آهن مشهد ……………………………………………………….. ( Hot Water Boiler Steam &)
• مجتمع رفاهی فرهنگی شهرداری مشهد – میامی…………………………( Warm Water Boiler )
• کتابخانه مرکزی بجنورد…………………………………………………….( Warm Water Boiler )
• سرپرستی کل بانک انصار خراسان شمالی………………………………….. ( Hot Water Boiler )
• اداره راه و ترابری بیرجند……………………………………………………….. ( Hot Water Boiler )
• سازمان حلال احمر قائن ……………………………………………………… ( Hot Water Boiler )
• ساختمان شهرداری – اسفراین………………………………………….. ( Warm Water Boiler )
• کتابخانه مرکزی خراسان شمالی…………………………………………..( Warm Water Boiler )
• کتابخانه مرکزی مرند………………………………………………………. ( Warm Water Boiler )
• سازمان فنی و حرفه ای کل استان سیستان و بلوچستان زاهدان…. ( Warm Water Boiler )
• سازمان حلال احمر زاهدان…………………………………………………… ( Hot Water Boiler )
• سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران…………………………………………….( Steam Boiler )
• سازمان فنی و حرفه ای شهرستان بافت – کرمان…………………………. ( Hot Water Boiler )

دانشگاهها و مراکز آموزشی :

• دانشگاه آزاد اسلامی واحد سجاد مشهد………………………………. ( Warm Water Boiler )
• دانشگاه صنعت و معدن خراسان جنوبی – بیرجند………………………. ( Hot Water Boiler )
• دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند………………………………………. ( Warm Water Boiler )
• دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بجنورد…………………………….. ( Hot Water Boiler )
• دانشگاه جهاد دانشگاهی خراسان شمالی – بجنورد……………………… ( Hot Water Boiler )
• دانشگاه دولتی خراسان شمالی – بجنورد………………………………….. ( Hot Water Boiler )
• دانشگاه آزاد واحد بجنورد- دانشکده هنر…………………………………. ( Hot Water Boiler )
• دانشگاه علوم قرآنی خراسان شمالی- بجنورد…………………………….. ( Hot Water Boiler )
• دانشگاه جامع علمی کاربردی دارالفنون بجنورد………………………….. ( Hot Water Boiler )
• دانشگاه آزاد واحد ارسنجان – فارس………………………………………. ( Hot Water Boiler )
• دانشگاه آزاد واحد چالوس – مازندران…………………………………… ( Hot Water Boiler )
• دانشگاه آزاد واحد قائمشهر – مازندران…………………………………… ( Hot Water Boiler )
• دانشگاه آزاد واحد آذربایجان غربی – شهرستان کلیبر ………………….. ( Hot Water Boiler )
• دانشگاه آزاد واحد آذربایجان شرقی – تبریز ( ۱۲ دستگاه ) …………….. ( Hot Water Boiler )
• دانشگاه علوم پزشکی تبریز………………………………………………… ( Warm Water Boiler )
• دانشگاه آزاد واحد سیستان و بلوچستان – زاهدان…………………….. ( Hot Water Boiler )
• دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان…………………………………….. ( Hot Water Boiler )
• دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان ………………………………………. ( Hot Water Boiler )

• شرکت تاسیساتی کنترل کرانه …………………………………………… ( Warm Water Boiler )
• دانشگاه کشاورزی واحد کردستان – سنندج…………………………….. ( Hot Water Boiler )
• دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز –آقای پاکنژاد …………………………… ( Hot Water Boiler )
• موسسه دارالفنون بجنود…………………………………………………..( Warm Water Boiler )
• دبیرستان کارو دانش خلیج فارس بجنورد……………………………….( Warm Water Boiler )
• اداره کل نوسازی مدارس استان مازندران …………………………….. ( Warm Water Boiler )

مراکز دینی و حوزوی :
• حوزه علمیه کل خراسان جنوبی – بیرجند…………………………………Warm Water Boiler )
• حوزه علمیه خراسان جنوبی – قائن……………………………………….. ( Hot Water Boiler )
• حوزه علمیه خراسان جنوبی – اسدیه…………………………………. ( Warm Water Boiler )
• حوزه علمیه خراسان جنوبی – حاجی آباد قائن………………………….. ( Hot Water Boiler )
• هیئت محبان عالم بیرجند…………………………………………………….. ( Hot Water Boiler )
• مصلی خراسان شمالی بجنورد……………………………………………….. ( Hot Water Boiler )
• حسینیه محبان الحسین (ع) – جناب آقای فریمانی …………………. (Warm Water Boiler )
• مسجد قباد تربت جام………………………………………………………. ( Warm Water Boiler )
• حوزه علمیه آذربایجان شرقی – تبریز……………………………………….Warm Water Boiler )
• حوزه علمیه فارس – شیراز…………………………………………………..Warm Water Boiler )

ساختمانهای دولتی :

• ساختمان شهرداری شیروان………………………………………………….. ( Hot Water Boiler )
• ساختمان استانداری تبریز…………………………………………………. ( Warm Water Boiler )
• ساختمان زیتون – شهرداری تهران………………………………………….. ( Hot Water Boiler )
• سا ختمان اداره کل استانداری آذربایجان شرقی……………………… ( Warm Water Boiler )
• ساختمان اداره کل تربیت بدنی تبریز………………………………………… ( Hot Water Boiler )
• ساختمان اداره بنیاد شهید شیراز ……………………………………….. ( Warm Water Boiler )
• ساختمان اداره تامین اجتماعی فارس – شیراز ……………………….. ( Warm Water Boiler )
• ساختمان اداره بیمه شیروان – مهندس اکرمی…………………………. ( Hot Water Boiler )
• ساختمان اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی…………………….. ( Warm Water Boiler )
• ساختمان اداره کل استانداری آذربایجان شرقی………………………….. ( Hot Water Boiler )
• باشگاه اداره برق ساری……………………………………………………… ( Warm Water Boiler )
• پشتیبانی فرودگاه مهرآباد تهران …………………………………………… ( Hot Water Boiler )
• سرپرستی و شعبات مختلف بانک مسکن کرمان ………………………… ( Hot Water Boiler )

زندانها و ارگانهای نظامی :
• زندان کل شهرستان اسفراین………………………………………………… ( Hot Water Boiler )
• زندان کل خراسان جنوبی – بیرجند…………………………………………. ( Hot Water Boiler )
• پادگان نیشابور……………………………………………………………….. ( Warm Water Boiler )
• پادگان بیرجند ۰۴ ……………………………………………………………….. ( Hot Water Boiler )
• اداره کل ندامتگاههای خراسان جنوبی………………………………….. ( Warm Water Boiler )
• پادگان بعثت شیراز ……………………………………………………………… ( Hot Water Boiler )
• پادگان جلفا – تبریز………………………………………………………………. ( Hot Water Boiler )

مجموعه پارکهای آبی و استخر :
• استخر هلال احمر شیروان- خراسان شمالی……………………Hot Water Boiler) Steam &)
• استخر سرپوشیده شهرستان آشخانه…………………………. Hot Water Boiler) Steam &)
• استخر سرپوشیده شهرستان بیرجند…………………………… Hot Water Boiler) Steam &)
• موجهای آبی یاسین کردستان – سنندج ………………………. Hot Water Boiler) Steam &)
• مهندس کریمی – استخر مجموعه کارگران سنندج ………………… ( Warm Water Boiler )
• استخر اداره کل تربیت بدنی تبریز……………………………………………. ( Hot Water Boiler )
• مجموعه استخر دانشگاه علوم منابع طبیعی گرگان…………. Hot Water Boiler) Steam &)
• استخر تربیت بدنی تبریز……………………………………………………….. ( Hot Water Boiler )
• افغانستان – مجموعه استخر آبی لاجورد………………………………………..( Steam Boiler )

هتلها و اقامتگاهها :
• هتل پارسا – مشهد…………………………………………………………….. ( Hot Water Boiler )
• هتل شمشاد – مشهد………………………………………………………….. ( Hot Water Boiler )
• مجموعه هتلداری و گردشگری – مشهد ………………………………… ( Warm Water Boiler )
• هتل سرشور ۵ مشهد- شرکت اندیشه رفاه زائر………………………. ( Warm Water Boiler )
• هتل سقا مشهد- آقای شخمگر …………………………………………. ( Warm Water Boiler )
• هتل شوشتری مشهد……………………………………………………….. ( Warm Water Boiler )
• هتل فیروزه مشهد…………………………………………………………… ( Warm Water Boiler )
• هتل فردوسی مشهد- آقای درگاهی …………………………………………………( Steam Boiler )
• هتل مجلل داریوش – بجنورد ………………………………………………..( Hot Water Boiler )
• مجتمع رفاهی و تفریحی اهورا ( سرخرود ) ………………………………… ( Hot Water Boiler )

برجهای مسکونی و تجاری :
• برج مسکونی رزآرمیتاژ مشهد…………………………………………………. ( Hot Water Boiler )
• برج سازان شرق مشهد……………………………………………………… ( Warm Water Boiler )
• برج مهرگان اوین درکه تهران …………………………………………………. ( Hot Water Boiler )
• مجتمع اداری-تجاری محسنی آمل …………………………………………… ( Hot Water Boiler )
• برج سفید تبریز ………………………………………………………………….. ( Hot Water Boiler )
• بازار مشروطه تبریز ………………………………………………………….. ( Warm Water Boiler )

شرکتها و کارخانجات :

• کارخانه سیمان شرق مشهد…………………………………………………………( Steam Boiler )
• شرکت آستان قدس رضوی (نان رضوی) ……………………………………….( Steam Boiler )
• شرکت بازرگانی ماد – دیگ بخار…………………………………………………….( Steam Boiler )
• پیمان موکت مشهد – بخار…………………………………………………………..( Steam Boiler )
• شرکت ساختمانی ششصد دستگاه…………………………………………. ( Hot Water Boiler )
• شرکت دنا فوم مشهد …………………………………………………………………( Steam Boiler )
• پیمان موکت مشهد – بخار…………………………………………………………..( Steam Boiler )
• شرکت بازرگانی ماد – دیگ آبگرم……………………………………….. ( Warm Water Boiler )
• شرکت بازرگانی ماد – دیگ آب داغ…………………………………………. ( Hot Water Boiler )

• پیمان موکت مشهد – روغن داغ……………………………………………………….( Oil Heater )
• شرکت حرارت گستر مشهد – معافی……………………………………. ( Warm Water Boiler )
• پیمان موکت مشهد –روغن داغ………………………………………………………( Oil Heater )
• شرکت توسعه بنای خیام ………………………………………………… ( Warm Water Boiler )
• شرکت توسعه زراعی اسلام آباد قائن…………………………………… ( Warm Water Boiler )
• پیمان موکت زاگرس – آبداغ…………………………………………………. ( Hot Water Boiler )
• پیمان موکت مشهد – بخار…………………………………………………………..( Steam Boiler )
• شرکت فرا ساز عاکف بجنورد……………………………………………….. ( Hot Water Boiler )
• شرکت ارگ سازان بیرجند …………………………………………………. ( Warm Water Boiler )
• شرکت ارگ سازان – خراسان جنوبی ………………………………………………( Steam Boiler )
• شرکت لبنیات شیرین گوهر ……………………………..…..…………….………..( Steam Boiler )
• شرکت معجون گناباد …………………………………………………………………( Steam Boiler )
• شرکت بهدانه خضری…………………………………………………………………( Steam Boiler )
• شرکت شن شویی ابن حسام بیرجند ………………………………………………( Steam Boiler )
• شرکت زیبا بتن شرق بیرجند ………………………………………………………….( Steam Boiler )
• کارخانه بتن آقای سروریان بیرجند…………………………………………………..( Steam Boiler )
• کارخانه قند شکرشکن یزد ( راحتیان ) …………………………………………….( Steam Boiler )
• کارخانه الیاف زاگرس فریمان ……………………………………………………….( Steam Boiler )
• شرکت پیمان موکت …………………………………………………………………..( Steam Boiler )
• شرکت جوجه کشی پرینه نور ( اکسین ) …………………………………….( Softener & Filter )
• شرکت جوجه کشی کاسپین کار ………………………………………………..( Softener & Filter )

• شرکت تاسیساتی کنترل کرانه ……………………………………………………..( Steam Boiler )
• شرکت عمران و آبادی تبریز ………………………………………………. ( Warm Water Boiler )
• شرکت تراکتور سازی تبریز …………………………………………………… ( Hot Water Boiler )
• شرکت پارس الکتریک تهران ………………………………………………….. ( Hot Water Boiler )
• شرکت تاسیساتی کنترل کرانه – دیگ آبداغ………………………………. ( Hot Water Boiler )
• شرکت پالایشگاهی قیر و کارزین فارس………………………………………………….( Oil Heater )
• شرکت لبنی خشنود ( مهندس کریمی ) …………………………………………….( Steam Boiler )
• شرکت نارون شیراز – مهندس حسینی …………………………………………….( Steam Boiler )
• شرکت فولاد اکسین اهواز – مهند هیدرولیک……………………………. ( Hot Water Boiler )
• گروه کارخانجات پارچه کیمیا …………………………………………………… ….( Steam Boiler )
• کارخانه قند شکرشکن یزد ( راحتیان ) …………………………………………….( Steam Boiler )
• کارخانه کاغذ و کارتون سازی علوی یزد …………………………………………….( Steam Boiler )
• کارخانه ماد زمین سبز آرا تبریز ……………………………………………………………( Oil Heater )
• کارخانه آسفالت شهرداری ایلام ………………………………………………………..( Oil Heater )
• آمل – دان پلت دبیر محمدی …………………………………………………………( Steam Boiler )

فروشگاهها :

• تاسیسات حرارت گستر مشهد- دیگ بخار…………………………………………( Steam Boiler )
• تاسیسات حرارت گستر مشهد- دیگ آبداغ………………………………… ( Hot Water Boiler )
• تاسیسات حرارت گستر مشهد– دیگ بخار……………………………………….( Steam Boiler )
• تاسیسات حرارت گستر مشهد– روغن داغ…………………………………………..( Oil Heater )
• مهندس مصیب زاده – تبریز ………………………………………………. ( Warm Water Boiler )
• مهندس پاکنژاد – تبریز ……………………………………………………… ( Warm Water Boiler )
• مهندس نمروری – تبریز …………………………………………………….. ( Warm Water Boiler )
• مهندس دانش پایه – تهران …………………………………………………… ( Hot Water Boiler )
• فروشگاه شوفاژ ایران ( حاتمی-کاشمر ) ………………………………… ( Warm Water Boiler )
• فروشگاه جنرال شوفاژ – عابدینی …………………………………………( Warm Water Boiler )
• شیراز – آقای قریشی …………………………………………………………………..( Steam Boiler )
• تبریز – آقای مهندس باقرزاده ……………………………………………………….( Steam Boiler )

صادرات :
• افغانستان – موسسه تحصیلات عالی قالب هرات ……………………… ( Hot Water Boiler )
• افغانستان – آقای رضایی …………………………………………………… ( Hot Water Boiler )
• افغانستان – آقای عنایتیان …………………………………………………. ( Hot Water Boiler )

• افغانستان – شفاخانه چهارصد بستر هرات – حوزوی هرات…………. ( Hot Water Boiler )
• سلیمانیه عراق – شرکت ارخوان …………………………………………………..( Steam Boiler )
• شرکت سلولوز – عراق ………………………………………………………………( Steam Boiler )
• و صدها پروژه دیگر………………….. .

واحد فروش شرکت بخارگستر ( متال دیگ )