تحویل تاسیسات استخر دانشگاه منابع طبیعی استان گلستان

تجهیزات موتورخانه این استخر شامل دیگ‌های آب داغ، دیگ بخار، منابع کوئلی آب به آب ، سختی گیر رزینی ، فیلترهای شنی، مبدل های حرارتی و… تحویل گردید.