بازدید مجریان وزارت مسکن و شهرسازی از شرکت

شرکت بخار گستر ( متال دیگ) با تولیدات جدید خود یعنی ساخت بویلر های سه پاس وت بک در ظرفیت های: ۲۰۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰۰ با راندمان بالای ۹۱ درصد پا در عرصه دیگر نهاده است…..